Müzik-Orff Eğitimi

Okul öncesi dönemde müzik-orff çalışmaları çocukların zihinsel, bedensel ve ruhsal gelişimine yardımcı olur.

Orff eğitimi çeşitli ritm aletleri, davullar, marakaslar ve ses boruları ile ritm kulaklarını geliştirir ve  ses estetiği kazanmalarına yardımcı olur.

Grup içinde yapılan çalışmalar; yardımlaşmalarına, paylaşmalarına, güven duygularının gelişmesine, konuşma ve hareket becerisi kazanmalarına ve sözcük hazinelerinin geliştirilmesine katkıda bulunur.

Fen – Doğa Çalışmaları

Fen ve matematik çalışmaları, özellikle okul öncesi dönemde çevrelerinde olup biten her şeye güçlü bir  ilgisi olan çocukların, laboratuvar öğretmeni tarafından yapılan fen deneyleri ile henüz keşfedemedikleri bilimsel olaylara karsı daha duyarlı hale gelmelerini sağlar.

Çocuklar fen, doğa ve matematik çalışmaları  ile araştırma, gözlemleme, inceleme, fikirlerini uygulayıp test edebilme, deney yaparak öğrenme, neden-sonuç  ilişkisi yaratabilme ve sorgulama gibi bilimsel yöntemleri öğrenirler. Bu çalışmalar çocukların çevrelerini  tanımalarına, el becerilerini geliştirmelerine, açık fikirli ve meraklı bireyler olmalarına yardımcı olur.

Yaratıcı Drama

Drama eğitimi çocukların dilsel, sosyal ve akademik gelişimlerini destekler. Yaratıcı drama, okul öncesinde çocukların sanat hakkında genel kültür bilgisine

sahip olmalarına, özgüven kazanma, gözlem yapma ve rol yapma yeteneklerini geliştirmelerine, kendilerini mimik, jest ve sesle ifade etmeyi  öğrenmelerine yardımcı olur.

Görsel Sanatlar

Çocuklar el sanatları çalışmaları ile iç ve dış dünyaları arasında kurdukları bağları, çeşitli resim çalışmaları ve el işleri ile ifade ederler.

Okulumuzun sanat atölyesinde yapılan resim, seramik, hamur, kolaj, boyama, tahta boyama, oyun hamuru, parmak boyama ve baskı gibi çeşitli etkinlikler, çocukların el becerilerini, hayal güçlerini, yaratıcılıklarını ve sanatsal yönlerini geliştirir.

Yüzme

Yüzme, vücudumuzda bulunan bütün kas gruplarını çalıştıran ve vücut koordinasyonunu sağlayan, temel sporlardan biridir.

Derslerimiz öncelikle öğrencilerimizi suya alıştırma ve yüzmeyi sevdirme evresi ile başlar. Daha sonra ayak çırpma, doğru vücut pozisyonu, serbest ve sırt üstü yüzme, doğru tekniği geliştirme çalışmaları ile devam eder. Yüzme etkinliğimiz, hafta içi ders saatleri dâhilinde eğitim-öğretim yılı boyunca devam eder.

Satranç

Satranç, beynin hafıza merkezine en çok etki eden alıştırmalardan biri ve mükemmel bir çoklu zekâ oyunudur. Satrançtaki rekabet ilgiyi artırır, zihinsel dikkati yükseltir ve yüksek  seviyelerdeki başarıyı ortaya çıkarır. Çocukların düşünme, dikkat yoğunlaştırma, hesaplayıp karar  verme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur.

 

İngilizce

0-4 yaş döneminde çocuklarda öğrenme çok aktif ve hızlı gelişmektedir.

Okul öncesi yabancı dilin öğrenilmesi hem dilsel hem de zihinsel gelişim açısından çok önemlidir.

Değerler Eğitimi

Binicilik, tiyatro, sinema, kültürel geziler.

Ayrıca ile katılımlı geziler düzenlenir.

Gezi Gözlem

Binicilik,

Tiyatro,

Sinema,

Kültürel geziler.

Ayrıca, illere katılımlı geziler düzenlenir.

Proje Çalışmaları