"Her öğrenci farklı bir dünyadır, geliştirebilmek için ona ulaşmak gerekir."

Eğitim Sistemimiz

Amacımız, bilimin ışığında düşünme stratejisi geliştirebilen, bilgiyi yorumlayabilen, öğrendiğini sorgulayan, yaşama geçiren ve yeni fikirler üreten öğrenciler yetiştirmektir.

Anaokulumuzda Etkin Öğrenme ve Çoklu Zekâ Modeli esas alınarak 3-6 yaş grubu çocuklarının tüm gelişim alanlarındaki becerilerin eliştirilmesi hedeflenmektedir.

Her yaş grubuna özel, gelişimsel özellikleri dikkate alınarak hazırlanan eğitim programları ve tüm etkinlikler, çocuk merkezli öğrenme ilkesi ile çocukların bireysel farklılıkları, ilgi alanları ve gelişim düzeyleri göz önünde bulundurularak hazırlanmaktadır.

Günlük program içerisinde yaş gruplarına uygun etkinlikler, oyunlar ve proje çalışmaları eğitim programımızın temelini oluşturur. Planlama, sorgulama, araştırma ve tartışma ortamı sağlanarak çocukların üretken bireyler olmalarına çalışılır.

Gelişim
Eğitim
Özveri
Eğlence

Ana sınıflarımızda eğitim programları oluşturulurken temelde ilköğretime hazırlayıcı nitelikte olması, görsel algı ve dikkat çalışmaları ile okuma- yazma çalışmaları esas alınmıştır. Eğitim programımızda Türkçe dil etkinliği, fen-matematik, okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları, İngilizce-Türkçe drama, bahçe etkinlikleri ve İngilizce yer  almaktadır. Ayrıca yaş gruplarına göre yaratıcılıklarını geliştiren müzik ve orff çalışmaları,  yaratıcı drama, yüzme, satranç, Anabilim Beceri ve Koordinasyon Eğitimi gibi branş etkinlikleri ile desteklenir.

Anaokulu öğrencilerimize; iş birliğine dayalı, sorumluluk kazanabilecekleri, yaratıcı olma, sorun çözme, sorumluluk alma, yapıcı olma, girişimci ve üretken olma, topluma ve kendisine yararlı  bireyler olma gibi beceriler çocuk merkezli olarak doğal bir biçimde kazandırılmaktadır. Eğitim-öğretimde çocuklarımızın yoğun bir iç disiplin alarak çok küçük yaşlarda “Başarılı İnsan Olma” modelini öğrenmeleri hedeflenir.

Programlarımızın amaç, kazanım ve öğrenme süreci ele alınarak her ay sonunda her sınıf için; yöneticilerin, rehber öğretmen ve sınıf öğretmeninin katıldığı bir değerlendirme toplantısı yapılır ve bu toplantı bir sonraki ay için bizlere rehber olur. Aylık eğitim programları, o ay işlenecek konular, geziler, duyurular ve yemek listemiz velilerimizle her ayın son günü paylaştırılır.

iconson Eğlenerek Öğrenme
Anaokulumuzda Etkin Öğrenme ve Çoklu Zekâ Modeli esas alınarak 3-6 yaş grubu çocuklarının tüm gelişim alanlarındaki becerilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
2icon Güvenlik
Okulumuzda öğrencilerimizin güvenliği esastır. Okulun giriş-çıkışları ve güvenliği kameralarla sürekli denetlenir.
3sonicon Eğitim Sistemimiz
Amacımız, bilimin ışığında düşünme stratejisi geliştirebilen, bilgiyi yorumlayabilen, öğrendiğini sorgulayan, yaşama geçiren ve yeni fikirler üreten öğrenciler yetiştirmektir.
4icon Sağlık
Öğrencilerin fiziksel ve sağlık durumlarıyla ilgili her türlü bilgi okul tarafından İzlenmektedir. Okulumuz gün içinde okulda rahatsızlanan öğrencilere gerekli müdahalede bulunur.

Ekibimiz

Profesyonel ve Konusunda Tecrübeli Ekibimizle Çocuklarımızla Kaliteli Eğitim Saatleri Geçiriyoruz.