Anaokulu Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi olarak amacımız; öğrencilerimizin bilişsel, sosyal-duygusal, psiko-motor ve dil gelişimlerini takip ederek gelişimsel rehberlik hizmetleri sunabilmek ve bu amaç doğrultusunda da öğretmenlerimiz ile birlikte ortak çalışmalar yapmaktır.

Bireysel farklılıkları ortaya çıkarmak ve gelişim düzeylerini belirlemek amacıyla her çocuğun yaş grubuna uygun  gelişim testleri ve zeka  testi anaokulumuzda okul psikoloğu tarafından  uygulanmaktadır. Bu testleri çocuklarımıza uygularken veliler tarafından doldurulan öğrenci tanıma formları da raporlama sürecine büyük katkıda bulunmaktadır. Velilerle yaptığımız bu iş birliği çocuklarımızın yaşayabileceği uyum sorunlarına alternatif çözüm yolları geliştirmemizi ve onları hayata bir adım daha hazır hale getirmemizi sağlar.

Aynı zamanda anaokulumuzdaki çocuklarımıza bir rehberlik föyü açılarak yapılan tüm uygulamalar, öğretmen-veli-psikolog gözlemleri , öneriler ve         test raporları okul psikoloğumuz tarafından yıl boyu kayıt edilmektedir.

ÖĞRENCİLERİMİZE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR

Oryantasyon Çalışmaları

Çocukların evden ve ailelerinden ilk ayrılık deneyimlerini en sağlıklı şekilde yaşamaları için oryantasyon çalışmaları yapılmaktadır.

Bu süreçte çocuğun okul ortamına ve öğretmenine yavaş yavaş lışması, güven duyması ve ihtiyaçlarını annesi dışında bir başka yetişkinin de karşılayabileceğini deneyimlemesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar sırasındaki gözlemler aileler ile paylaşılmakta ve çocuğun ev yaşantısı, doğum bilgileri ayrıntılı bir şekilde aileler tarafından edinilmektedir.

Sınıf ortamında etkinlik ve serbest zaman gözlemleri

Psikoloğumuz sınıf ortamında çocukları gözlemleyerek çocuğun oyun ortamındaki arkadaş ilişkileri,

aldığı roller, benimsediği davranış kalıpları, kurallara uyma düzeyi, sosyal becerileri, iletişim düzeyleri, dikkat süresi, sorumluluk alma, paylaşımcılık gibi birçok özelliği hakkında bilgi edinmektedir.

Bu bilgiler ışığında gerekli durumlarda çocuklarla bireysel ya da grup çalışmaları düzenlenmektedir.

Değerler Eğitimi

Değerler eğitimi, bireye; kendisine ve topluma yararlı olacak temel değerleri kazandırma eğitimidir. Çocuklara, başka insanlara değer

vererek kendi yaşamlarını zenginleştirebileceklerini öğretir. Günümüzde eğitim alanında da değerler eğitimi önemsenmekte, değerlerin çocuklara nasıl aktarılacağı konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Bilişsel süreçlerin yanı sıra yaşantıya yönelik uygulamalar da okulda uygulanan değerler eğitimi programı içinde yerini alır.

Ölçme ve değerlendirme çalışmaları

Denver II Genel Gelişimsel Tarama  Testi,  Frostig Görsel Algılama Testi,  Peabody Resim-Kelime Tarama Testi

anaokulumuzda okul psikoloğumuz tarafından uygulanan testlerdir. Ölçme çalışmaları sonrası her bir çocuğun gereksinim duyduğu alanlarda  “Gelişim Destekleme Çalışmaları” yapılmaktadır.

Veli görüşmeleri:

Veli Toplantısı

Çocukların gelişimlerini takip edebilmeleri adına anne ve babalarla bireysel görüşmeler yapılmakta ,yapılan çalışmalarından elde edilen veriler ve öğretmenlerden alınan bilgiler aileler ile paylaşılmaktadır.Velilerimizi daha yakından tanıyarak, onlara çocuklarının duygusal, sosyal ve bilişsel alandaki güçlü ve desteklenmesi gereken alanlarıyla ilgili detaylı bilgiler verilir. İlgili alanlara yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılır.

Bu görüşme ve toplantılardaki amacımız; yaşanan ortak problemlerin tartışılmasını, alternatif disiplin stratejilerinin paylaşılmasını, ailelerin çocuklarıyla ilgili gelişim süreçlerini , bu süreçte karşılaşılabilecek sorunlara karşı hazırlıklı olmalarını ve buna bağlı olarak gerekli önlemleri almalarını sağlamaktır.

Her ayın ilk haftası velilerimize verilen bülten ile o ay yapılacak aktiviteler, eğitsel etkinlikler ile ilgili kısa bilgiler, branş derslerinde neler yapılacağı, yemek listesi ve psikoloğumuzdan mesajlar  yer almaktadır.Bunlara ek olarak velilerimizin çocuklarıyla ilgili bireysel görüşmeleri talep ettikleri zamanlarda ve okul psikoloğumuzun gerek gördüğü zamanlarda randevu alınarak gerçekleştirilir.